Skip to main content

ПРАВИЛА О РЕДУ НА ОБЈЕКТУ

1. Циљ ових правила је да обезбеде ред, чистоћу и сигурност свим корисницима Центра и да им омогући угодан боравик у нашим салама.
2. Улаз у Центар могућ је смо на одређеним местима.
3. По доласку у Центар обавезно се пријавите реценцији Центра, где ћете добити све потребне информације.
4. Све услуге Центра плаћају се унапред, уколико важећим уговором није другачије регулисано.
5. Преузимање кључева од свлачионица је 15 минута пре почетка коришћења сале и то уз важећа лична документа.
6. Ствари од вредности оставити на чување рецспцији Центра (новац, оружје, скупоцену гарлеробу, сатове и сл.) у противном не одговарамо за исте.
7. Обавезно је закључавање свих свлачионица и просторија у функцији услуга.
8. Спортску опрему и реквизите корисници обезбеђују сами, уколико уговором није другачије регулисано.
9. Коришћење сала Центра обавезно је у спортској опреми (тренерке, дресови, шортсеви, патике и сл.)
10. Све евентуалне штете проузроковане непажњом корисника, биће наплаћене од истих.
11. Деца у пратњи родитеља обавезна су да током боравка у Центру буду под сталним надзором истих.
12. У центру није дозвољено пушење, као ни уношење и конзумирање алкохола.
13. Задржавање у свлачионицама Центра дозвољено је 20 минута после коришћења сале.
14. Све уочене неправилности и евентуалне штете пријавити рецепцији Центра.
15. Све примедбе и сугестије на рад Центра упишите у књигу утисака која се
налази на рецепцији Центра.

У ОБОСТРАНОМ ЈЕ ИНТЕРЕСУ ДА, ПРИДРЖАВАЈУЋИ СЕ ОВИХ ПРАВИЛА ОМОГУЋИТЕ СЕБИ И ДРУГИМА УГОДАН И БЕЗБЕДАН БОРАВАК У САЛАМА НАШЕГ ЦЕНТРА.

СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ВОЖДОВАЦ"